Doelstellingen

Aankomende evenementen
No data was found

ARZA–Nederland zet zich in voor

  • continuering van het huidige recht op terugkeer van alle joden
  • rechtsgelijkheid van alle religieuze en seculiere stromingen
  • rechtsgelijkheid voor rabbijnen van alle erkende stromingen
  • gelijke onderwijsplicht voor alle inwoners
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen, ongeacht sexuele geaardheid
  • recht op een burgerlijk huwelijk
  • een grondwet waarin de democratische grondrechten zijn vastgelegd
  • rechtsgelijkheid voor alle burgers ongeacht geloofsovertuiging, sekse of geaardheid